Radomir Tinkov | Qanelas Soft (20 font) ~ $190

Qanelas Soft is a modern sans serif with a geometric touch. A friendlier version of the original Qanelas font family. It comes in 20 weights, 10 uprights and its matching italics.

Designed with powerful opentype features in mind. Each weight includes alternate characters, fractions, extended language support (+ Cyrillic), arrows, ligatures and more. Perfectly suited for graphic design and any display use. It could easely work for web, signage, corporate as well as for editorial design.

THÔNG TIN

Qanelas Soft

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI