Đây là font chữ kết hợp giữa chữ nổi Braille, các ký tự Latin và tiếng Nhật

[GENK.VN] Nhằm giúp người khiếm thị dễ dàng hơn trong việc đọc chữ nổi Braille trên các biển báo hiệu và các loại báo in, nhà thiết kế người Tokyo Kosuke Takahashi đã đưa ra giải pháp kết hợp các ký tự chữ nổi với tiếng Anh và tiếng Nhật.

Mục đích của loại font chữ mới này là để tiết kiệm diện tích, bởi chữ nổi Braille có thể được in nổi ngay bên trên các ký tự thông thường. Takahashi đặt tên cho font chữ mà mình tạo ra là Braille Neue.

Về cơ bản, font chữ này gồm các ký tự trong bảng chữ cái kết hợp cùng các chấm của chữ Braille được in nổi lên trên. Nhờ đó, người ta sẽ không phải in chữ Braille riêng ra như trước đây nữa, giúp dễ dàng hơn trong việc đưa chữ nổi Braille lên các loại biển hiệu và các phương tiện báo chí, truyền thông khác.

Theo Takahashi thì a đã phát triển font Braille Neue dựa trên font Helvetica Neue, sau đó chỉnh sửa lại đôi chút để đính kèm các ký tự Braille. Font chữ của anh gồm hai loại font chính: Braille Neue – gồm các ký tự Latin kết hợp với ký tự Braille, và Braille Neue Outline – hỗ trợ cả các ký tự Latin và tiếng Nhật.

Font chữ Braille Neue hiện đang được thiết kế thêm để có thể sử dụng tốt trên các diện tích hiển thị lớn, từ đó có thể được ứng dụng vào các biển bảo, chỉ dẫn tại các khu vực công cộng. Đây không phải là sáng kiến đầu tiên nhằm phổ biến rộng rãi chữ nổi Braille, nhưng lại là một trong những dự án có tiềm năng nhất. Hi vọng nó sẽ sớm hoàn thiện để có thể đưa vào sử dụng, phục vụ cho lợi ích của mọi người.

Tham khảo: TheNextWeb