WNPRH Collective | The Southamton (1 font) ~ $16

the Southamton is a handpainted typeface with a customible style, it’s perfect for latterhead, vintage apparel design, headline, logotype, poster, card, and etc.

File Include

  • Southamton.otf
  • Southamton.ttf
  • Swash.eps

Features

  • Uppercase
  • Lowercase
  • Numerals & Punctuations
  • Stylistic Styles
  • Discreationary Ligatures
  • Ligatures

THÔNG TIN

The Southamton

The Southamton

The Southamton

The Southamton

The Southamton

The Southamton

The Southamton

The Southamton

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI