Sarid Ezra | Argue – Stylish Font (1 font) ~ $17

Argue is an elegant and modern sans serif with a bunch of features that will make your presentation or logo more stunning and stand out! You can use this font for several purposes such as a wedding invitations or even your own branding! This fonts support Multi Language and already PUA Encoded! Also comes with beautifully crafted details that make this font more stylish.


Features

  • Uppercase & Lowercase
  • Number & Symbol
  • Multi language
  • Alternates
  • PUA Encoded

THÔNG TIN

Sarid Ezra | Argue - Stylish Font (1 font) ~ $17

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI