tokokoo | The Outskirts – Rebel Font (1 font) ~ $14

The Outskirts – Classic Vintage rebel font

It’s here. The variable wide of the letter on the uppercase, will give you a blast of rebel feel in it.

Suit perfectly for books, poster, movie title, fast food menu, magazine, youtube covers, youtube thumbnails, social media page covers and so on…

Happy designing.

THÔNG TIN

tokokoo | The Outskirts – Rebel Font (1 font) ~ $14

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI