VPcreativeshop | Chalga Outline – Serif Typeface (3 fonts) ~ $15

Chalga is elegant, vintage typeface that contains 3 weights to enchant your next project. They have basic latin, advanced latin, basic Cyrillic and advanced Cyrillic character sets. Very versatile fonts that works great in large and small sizes.

Chalga is perfect for branding projects, home-ware designs, product packaging, magazine headers – or simply as a stylish text overlay to any background image.

  • Uppercase, numeral, punctuation & Symbol
  • Light
  • Regular
  • Bold
  • Basic and advanced latin character sets
  • Basic and advanced Cyrillic character sets
  • Alternate Glyphs
  • Ligature Glyphs

THÔNG TIN

VPcreativeshop | Chalga Outline - Serif Typeface (3 fonts) ~ $15

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI