Free Vintage Effects & Templates Toolkit

Free Vintage Effects & Templates Toolkit contains 4 amazing vintage style resources from very talented designer Hortensiu Milstein a.k.a. DesignSomething. Enjoy and take a look also on full version!

In this bundle:

  • 2 logo mock-ups ( Adobe Photoshop PSD – smart object )
  • Vintage overlay image mock-up ( Adobe Photoshop PSD – smart object )
  • Vector logo template ( Adobe Illustrator AI, EPS )
  • Fully layered & customizable files

Free Vintage Effects & Templates Toolkit

Free Vintage Effects & Templates Toolkit

Free Vintage Effects & Templates Toolkit

Free Vintage Effects & Templates Toolkit

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
   Fshare.vn   
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI