Free Retro Vintage Graphic Designer Kit v.1

Free Retro Vintage Graphic Designer Kit v.1: Highest quality resources with retro/vintage feel in one Free bundle! Contains 47 of Retro and Vintage design elements. If you love vintage/retro design or grunge Photoshop work, then this is the bundle for you. This resources are from Cruzine Design, MIIM Design and Jumbo Design.

In this bundle:

  • 20 vintage heraldry shapes
  • 12 grunge textures for vintage effects on your photos or designs
  • 3 logo templates
  • 2 vintage style frame designs
  • All this resources are in Adobe Illustrator AI files, EPS and Adobe Photoshop PSD files

Free Retro Vintage Graphic Designer Kit

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
   Fshare.vn   
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI