Heybrinc Studio | Flarina with Extras (1 font) ~ $10

Introducing Flarina, a new all caps hand drawn font! It’s perfect for crafting, logo design, greeting cards, and more


What will you get :

-Flarina TTF

-Flarina OTF


Bonus : Six wreath flower doodles, available in EPS format and PNG transparent background 2000 X 2000 px.

THÔNG TIN

Heybrinc Studio | Flarina with Extras (1 font) ~ $10

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI