Hipster Style iPhone Mockup Template

Cool iPhone presentation template in hipster style and hi-res photo from talented photographer Vadim Sherbakov aka. Madebyvadim. Enjoy 😉

With this freebe you get:

  • hipster style iPhone mock-up template ( Adobe Photoshop PSD Template – Smart Objects – around 4272×2848 pixels, 300dpi )
  • hipster style hi-res photo ( around 4272×2848 pixels, 300dpi)

Hipster Style iPhone Mockup Template

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
   Fshare.vn   
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI