YandiDesigns | Aruna Typeface (6 font) ~ $2

Limited $2 – $12


Aruna Typeface

Suitable for typography, logo designs , heading etc.

Contain 6 types, basic character and numeral.

  1. Aruna Thin
  2. Aruna Regular
  3. Aruna Rounded
  4. Aruna Vintage
  5. Aruna Press
  6. Aruna Dirt

Files in .TTF , EOT and SVG font You can convert to another format like webfont by yourself. :)

THÔNG TIN

aruna typeface

aruna typeface

aruna typeface

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI