lemonthe | Befront (1 font) ~ $6

Befront feels incredibly elegant and flowing. It looks stunning on wedding invitations, thank you cards, quotes, greeting cards, logos, business cards and every other design which needs a handwritten touch. It features a varying baseline, smooth lines, gorgeous glyphs and stunning alternates.

THÔNG TIN

lemonthe | Befront (1 font) ~ $6

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI