Din Studio | The Bigmaker (1 font) ~ $25

Introducing The Bigmaker – A Signature Font

This handmade font typeface with an elegant, graceful, yet simplistic cursive style. It’s a must have font for your classy website, for your social media branding, Pinterest banners, printed invitations, and more! Inspire and give love to your audience, clients, or guests with this stylish signature font.

Includes:

  • The Bigmaker (OTF/TTF/WOFF)

Features:

  • Beautiful Ligatures
  • Stylistic Set
  • Multilingual Support
  • PUA Encoded
  • Numerals and Punctuation

THÔNG TIN

Din Studio | The Bigmaker (1 font) ~ $25

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI