John Sheehan | Presque (4 fonts) ~ FREE FOR COMMERCIAL USES

A sans-serif, all caps display font that takes a unique approach to traditional letterforms. Presque pulls inspiration from early 1900s packaging typography when letters often contained curvy, expressive linework and swashes as a way to stand apart from other brands. The Soft style gives the letters an ink bleed quality that is reminiscent of printed vintage typography.

THÔNG TIN

John Sheehan | Presque (4 fonts) ~ FREE FOR COMMERCIAL USES

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI