TheHungryJPEG | Digital Paper Pack – Watercolor Floral (Mascuteestudio) ~ $4

Here’s our last Freebie of the Week of 2020, FREE Digital Paper Pack – Watercolor Floral!

This digital paper pack is filled with 12 beautiful watercolor floral prints and designs, perfect to get your fix of watercolor beauty! All files come in JPEG format in 300DPI, 12″ by 12″.

This beautiful freebie is brought to you by Mascuteestudio! Only available for a week!

This is an INSTANT DIGITAL DOWNLOAD product.

YOU WILL RECEIVE:

♥ 12 JPG files – High resolution 300 dpi.
♥ Size 12 in x 12 in
♥ All files are compressed together into a zip file.

DOWNLOAD TẠI THE HUNGRYJPEG.COM! FREE ĐẾN 6/1/2021

SAU 6/1/2021, DOWNLOAD MIỄN PHÍ CHO MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN TẠI PHONGCHUVIET

TheHungryJPEG | Digital Paper Pack - Watercolor Floral (Mascuteestudio) ~ $4

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
      Upfile.vn
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI