Muntab_Art | Magna – Modern Serif font (1 font) ~ $18

Magna fonts includes uppercase letters, numerals, a large range of punctuation. Serif font with modern style. Created for poster, web design, branding, illustrations, badges and some other works.

Magna OTF

Magna TTF

THÔNG TIN

Muntab_Art | Magna - Modern Serif font (1 font) ~ $18

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI