Alit Design | Grunge Decade (1 font) ~ $13

Grunge Decade is a unique display font. Grunge Decade will look outstanding in any context, whether it’s being used on busy backgrounds or as a standalone headline!
This font is PUA encoded which means you can access all of the glyphs and swashes with ease!

THÔNG TIN

Alit Design | Grunge Decade (1 font) ~ $13

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI