[Ebook] Graphic Design: The New Basics – Ellen Lupton & Jennifer Cole Phillips

GRAPHIC DESIGN: THE NEW BASICS

Tác giả: Ellen Lupton & Jennifer Cole Phillips

Xuất bản: 20/03/2008

Ngôn ngữ: Tiếng Anh | Định dạng Ebook: PDF

Sách hiện đang được bán trên Amazon – Nếu có điều kiện và đam mê, các bạn nên mua ủng hộ các tác giả.