Dm Studio | Happy Loves – Handwritten Font ~ $14

Happy Loves is a lovable handwritten serif font! with the cute and bouncy looks, make your design more playful!

Features :

  • Uppercase ( Plain Uppercase )
  • Lowercase ( Bouncy lowercase )
  • Numeric
  • Symbols
  • Multilingual Support

Files :

  • Happy Loves OTF, TTF, WOFF

Thanks for your support, hope you love it!

How do I install a font?

After you unzip your font product files, you will see .OTF or .TTF files. To install a font, just double click on the OTF or TTF file.

 

THÔNG TIN

Happy Loves - Handwritten Font

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
      Upfile.vn
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI