Dm Studio | Cooless – Brush Font Duo ~ $15

Introducing Cooless Brush Font Duo!

Grab this modern, catchy and stylish brush font for your crafty project! Great for your craft, tshirt, card or printing project, business project, and much more! Including regular and italic version

Features :

  • ALL IN CAPS character set
  • Numeric
  • Standard Punctuation and symbols
  • Ligatures CC, EE, LL, OO, SS, TT
  • Regular and Italic Version

Files :

  • Cooless OTF, TTF, WOFF
  • Cooless Italic OTF, TTF, WOFF

Thank you for every support, if you have any question about our product please don’t hesitate to contact us!

THÔNG TIN

Cooless - Brush Font Duo

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
      Upfile.vn
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI