caocastudio | Jolly Christmas Font ~ $12

Hi There!

Christmas is coming soon! Jolly Christmas is a bold decorative font perfect for this christmas!

You will get :

  • Jolly Christmas.off
  • Jolly Christmas.ttf
  • Jolly Christmas Snowy.otf
  • Jolly Christmas Snowy.ttf
  • Web Font ( svg,eot,woff,woff2)
  • 26 Christmas Seamless Patterns on AI CS5 (master) and JPG.

Thank you!

THÔNG TIN

caocastudio | Jolly Christmas Font ~ $12

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI