Shiro Studio | Santana Script ~ FREE for PERSONAL USE

Santana Script is stylish modern script. Comes with a lot of beautiful opentype features, very good for branding projects, product packaging, homeware design,or simply as a stylish text overlay to any background image.

Whats Include

  • Alternate
  • Swash
  • Ligatures
  • Stylistic set ss01-ss05
  • Multilingual Support

Language Support : Danish, Finnish,English,, Spanish, Dutch, German, Icelandic, Italian, Norwegian, Portuguese, Indonesian, Swedish.

THÔNG TIN

Shiro Studio | Santana Script ~ FREE for PERSONAL USE

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI