Trustha | Brumers (6 fonts) ~ $22

Brumers was designed by Bagas Ardiatma and published by Trustha. Brumers contains 6 styles and family package options.

Brumers is a fun sans serif font. Inspired by the curves of a bear. The basic concept is actually hand-drawn. Then, I developed and improved it in the next process. It comes in six styles, which makes it easy to choose according to the project you are working on. Brumers is perfect for headlines, branding, and many more.

THÔNG TIN

Trustha | Brumers (6 fonts) ~ $22

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI