TheHungryJPEG | Fantazi Flowers (Liza Mironets) ~ $12

FREE Fantazi Flowers. With these cute illustrations you can make posters, greeting cards, you can also use them to design clothing, accessories, home goods, web sites and blogs, etc.

You will get zip:

  • 40 color graphic elements (EPS10, AI, PNG, JPG 2000X2000)
  • 40 monochrome elements (EPS10, AI, PNG, JPG 2000X2000)
  • 7 color seamless patterns (EPS10, AI, PNG, JPG)
  • 3 monohrome seamless patterns (EPS10, AI, PNG, JPG)
  • 6 posters A4 (EPS10, AI, PNG, JPG)
  • 1 ABC (EPS10, AI, PNG, JPG)

This beautiful freebie is brought to you by Liza MironetsOnly available for a week!

With these cute illustrations you can make posters, greeting cards, you can also use them to design clothing, accessories, home goods, web sites and blogs, etc.

To edit the illustrations use Adobe Illustrator and Adobe Photoshop.

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
      Upfile.vn
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI