Sarid Ezra | Louise Walker – FONT DUO ~ $17

Introducing, Louise Walker – Font Duo | Organic Serif & Script

Louise Walker is perfect combination between serif with script font. Contain two fonts, the organic serif and a free handwritten signature script. This font duo also support multilingual, number and symbol, contextual alternates and many ligatures. Also this fonts already PUA Encoded.

What will you get:

  • Louise Walker Script (OTF)
  • Louise Walker Serif (OTF)
  • Help Instructions

THÔNG TIN

Louise Walker - FONT DUO

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
      Upfile.vn
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI