Rillatype | Moyshire (3 font) ~ $15

Moyshire is a gorgeous and bold handwritten font, crafted to give your headlines and logotype projects a stylish touch. This font reads as strong, confident, and dynamic and can add tons of nostalgic character to your designs.

THÔNG TIN

Rillatype | Moyshire (3 font) ~ $15

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI