oldschool designer co | Habgost Script (1 font) ~ $15

Habgost Script is a hand-made font created by using thick brush. It is a lovely font that the thickness of lines are charming. It can be easily used for t-shirts, bags, invitations and so on… It is becoming more interesting with swashes characters. Than you for viewing it. We hope you would like it.

Pua Encoded

Open Type Pro Multilingual Support (760 glyphs)

THÔNG TIN

Habgost Script

Habgost Script

Habgost Script

Habgost Script

Habgost Script

Habgost Script

Habgost Script

Habgost Script

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI