NeutroneLabs | Mallika (1 font) ~ $12

Mallika is bold script font, inspired by kufi calligraphy. It perfectly represents vintage esthetics in a modern and minimalist way.

smooth, clean and simple.You will easily get the best design with this font

This font will perfect for many different project ex:

logos and branding, invitation, stationery, wedding designs, social media posts, advertisements, product packaging, product designs, label, photography, watermark, special events or anything.

THÔNG TIN

NeutroneLabs | Mallika (1 font) ~ $12

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI