Natali Batu | Flower Boom Elements Set ~ $17

Hi,friends! Glad to present my new product “Flower Boom”!

What’s in the package:

  • 31 Individual floral elements – PNG with transparent background (300dpi, 2480x2480px)
  • 6 birds – PNG with transparent background
  • 3 pre-made cards designs – PNG with transparent background
  • 6 floral arrangements – PNG with transparent background
  • 8 pre-made frames – PNG with transparent background
  • 4 patterns – PNG with transparent background
  • 2 textures – PNG with transparent background

60 FILES IN TOTAL

CUTE BONUS INCLUDED!!!

Raster Elements – 300 dpi, sRGB

THÔNG TIN

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
      Upfile.vn
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI