[Moshik Nadav] Paris Pro – $620

Paris Pro Typeface, inspired by the Fashion World, takes lettering to a whole new level of refined luxury. With many exciting ligatures, amazing swashes, super cool open type features, fashionable custom readymade words for sexy headlines, Paris Pro is the ultimate typeface for fashion and luxury.

Paris Pro

Paris Pro

Paris Pro

FONT ĐƯỢC CHIA SẺ TỪ BẠN BAOKG1997 – THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN VIETDESIGNER

TẢI VỀ TẠI ĐÂY – PASS: emlacongchua

C9ROX2y

LINK DỰ PHÒNG TỪ FONT STORE BÊN DƯỚI

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI