jehansyah251 | The Brandals ~ $10

The Brandals was designed and published by jehansyah251 on creativefabrica. This typeface has 2 weights and family options.

The Brandals is a modern sans serif. Its big letters and beautiful swashes will give your design a luxury feel.

Compatibility:
· Windows/Android
·  Apple/Mac
·  Linux
·  Web
·  Cricut
·  Silhouette
·  Other cutting machines

THÔNG TIN

jehansyah251 | The Brandals ~ $10

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI