Free Retro Print Toolkit v.1

Free Retro Print Toolkit v.1: This free bundle features 3 different retro/vintage style print templates from Jumbo Design. All these templates are completely print ready! Just customize to your needs and ship off to your printer.

With this deal you get:

  • Flyer Template (4” x 6”)
  • 2 Business Card Templates (3.5” x 2”)
  • Fully layered & customizable .PSD files
  • Print-ready CMYK files at a resolution of 300 DPI
  • All templates include bleeds, trims and guidelines
  • A royalty-free license

All print templates are very simple to use and customize. You can change the texts, colors and images in just a couple of moments!

Free Retro Print

Free Retro Print

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
   Fshare.vn   
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI