Dm Studio | Sugar Dream – Handwritten Font ~ $15

Sugar Dream is a cute and fun handwritten font. Great for your crafting and so playful !

Feature :

  • Mix cased characters
  • Numeric
  • Symbols
  • Multilingual

Files :

  • Sugar Dream OTF, TTF, WOFF

Thanks for your support, hope you like it!

How do I install a font?

After you unzip your font product files, you will see .OTF or .TTF files. To install a font, just double click on the OTF or TTF file.

THÔNG TIN

Sugar Dream - Handwritten Font

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
      Upfile.vn
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI