Cruzine | Starship Typeface ~ $9

Starship Typeface was designed and published by Cruzine. This typeface contains 8 styles and family package options.

Retro, vintage or steampunk style display font for your new projects. Great for grunge/retro/vintage projects!

  • 8 font files (otf & ttf) – regular & grunge, inline & grunge, shadow & grunge, shadow inline & grunge
  • Download some of our cool FREEBIES here – http://goo.gl/0NeF3Q
  • Download freebies with extended license here – http://goo.gl/sYnx36

For any help regarding this file, please feel free to contact me through my profile page and I’ll be glad to offer support.

Thank you

THÔNG TIN

Cruzine | Starship Typeface ~ $9

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI