artisans | scylla & scyllasans ~ 2 font ~ $15

Scylla is bold script font, And has a flexible character, there is also the top of each glyph slightly sloping.

The Features of this fonts is;

  • Standart ligatures
  • Stylistic Alternates
  • Stylistic sets
  • ornament

File font Scylla Include ;

  • Scylla OTF
  • Scylla TTF
  • Scylla sans OTF
  • Scylla sans TTF

Can be used for various purposes.such as headings, logos, wedding invitation, t-shirt, letterhead, signage, lable, news, posters, badges etc. To enable the OpenType Stylistic alternates, you need a program that supports OpenType features such as Adobe Illustrator CS, Adobe Indesign & CorelDraw X6-X7.

THÔNG TIN

 

scylla & scyllasans

 

scylla & scyllasans

scylla & scyllasans

scylla & scyllasans

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI