Artimasa | Playlist Script ~ 3 font ~ FREE FOR PURPOSES

Playlist is a perfectly imperfect handdrawn font with dry brush styles.Playlist font contains 3 styles: Script, Caps, and Ornament, which you can combine to create a beautiful designs.
Playlist Free Font can be used in any purposes; personal and commercial. It is suitable for wedding invitation, greeting card, illustration, quotes, poster, t-shirt design, etc.

THÔNG TIN

PLAYLIST SCRIPT

PLAYLIST SCRIPT

PLAYLIST SCRIPT

PLAYLIST SCRIPT

PLAYLIST SCRIPT

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI