[artimasa] Endless Sorrow – $15

Endless Sorrow is a all caps versatile display font inspired by vintage typography that usually shown on poster, book and CD cover. The irregular height of the font clearly represents the feeling of hand-drawn and humanis. You can use it for your next handcrafted projects: poster, flyer, banner, illustration, cover, etc.

Along with the regular Endless Sorrow font, you’ll also get a bunch of catch words as a bonus, which you can combine together with the regular font to get more variation for your design.

Files included:

  • Endless Sorrow Regular.otf (OpenType)
  • Endless Sorrow Regular.otf (TrueType)
  • Endless Sorrow Catchwords.otf (OpenType)
  • Endless Sorrow Catchwords.ttf (TrueType)

THÔNG TIN

Endless Sorrow

Endless Sorrow

Endless Sorrow

Font được chia sẻ từ bạn Havingfun2500 – thành viên diễn đàn Vietdesigner

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

fshare

LINK DỰ PHÒNG TỪ FONT STORE

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI