Cuộc Đối Đầu Giữa Serif Và Sans-Serif

Trong tiếng Latin, sans serif nghĩa là “without serifs – không có chân”, chí vì thế 2 kiểu chữ này hoàn toàn đối nghịch nhau và khiến không ít đì-zai-nơ phải đau đầu khi chọn lựa. Hôm nay, RGB sẽ cho các bạn cuộc đối đầu giữa SerifSan-serif để có thể thấy được chức năng của chúng trong những tình huống khác nhau như thế nào nhé!

Cuộc Đối Đầu Giữa Serif Và Sans-Serif

Nguồn: RGB.vn