Typesketchbook | Quan ~ $199

The complete Quan font family designed by Chatnarong Jingsuphatada of Bangkok-based Typesketchbook consists of a very usable, clean and modern sans typeface and a rounded sub-family. The font looks clean and geometric but it’s designed with unusual stylistic features to give the Quan font a special and unique touch. The complete Quan type family includes eight weights with obliques and rounded versions for each of them all in all 32 fonts.

THÔNG TIN

Typesketchbook | Quan ~ $199

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI