[Swiss Typefaces] NewParis – €300

Darling of the Paris fashion scene
She has a hunger for luxury and effortless grace
Her charms are that of a french goddess painted as venus
Skin like porcelain, hair of gold with a gaze like France Gall
She only wears high fashion names
Dior’s treasures are at her finger tips
Mugler would murder to get his hands on her
YSL gives her outrageous elegance and a healthy dose of controversy
Fashion week will be full of opulent glamour, she’ll leave you breathless.

  • Nhà thiết kế: Swiss Typefaces (B&P Type Foundry)
  • Trọn bộ: 21 font – MUA NGAY!

NewParis

NewParis

NewParis

Font được chia sẻ từ bạn luckypig12345 – thành viên diễn đàn Vietdesigner

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Gett

LINK DỰ PHÒNG TỪ FONT STORE

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI