Sarid Ezra | Daytonia – Hand Lettering Script (1 font) ~ $15

Introducing, my last font this year, Daytonia – Hand Lettering Script!

Daytonia is a handmade script font. You can use this font for every project. Suitable for branding logo, hand lettering, or apparel design. This font also support multilingual, number and symbol, alternates, swash, and underline. Also this font already PUA Encoded.

THÔNG TIN

Sarid Ezra | Daytonia - Hand Lettering Script (1 font) ~ $15

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI