Olexstudio | Pristyne (1 font) ~ $16

Pristyne was designed by Firman Syah and published by Olexstudio. Pristyne contains 1 style.

PRISTYNE script is a beautiful, modern, hand-lettered script. This font will look gorgeous on all your designs, wedding invites, branding materials, logos, t-shirts, posters, business cards, quotes and all other design projects.

PRISTYNE script contains standard characters, lowercase, stylistic alternates, uppercase, numbers, punctuation, ligatures and international glyphs.

THÔNG TIN

Olexstudio | Pristyne (1 font) ~ $16

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI