NHỮNG BỘ FONT SIÊU “COOL” MIỄN PHÍ TỪ NGHỆ SĨ MATS-PETER FORSS

Mats-Peter Forss, đến từ Phần Lan, một người thiết kế chuyên nghiệp trong lĩnh vực typography, hiện anh là Founder của Creative Booster.

Thông tin chi tiết: Creative Booster | Behance

Back to Black – Free Creative Font (Misti’s Fonts)

Behance post link | Free download link

NHỮNG BỘ FONT SIÊU “COOL” MIỄN PHÍ TỪ NGHỆ SĨ MATS-PETER FORSS

The Heart of Everything (Misti’s Fonts)

Behance post link | Free download link

NHỮNG BỘ FONT SIÊU “COOL” MIỄN PHÍ TỪ NGHỆ SĨ MATS-PETER FORSS

King Basil – Free Script Brush Font (Missy Meyer)

Behance post link | Free download link

NHỮNG BỘ FONT SIÊU “COOL” MIỄN PHÍ TỪ NGHỆ SĨ MATS-PETER FORSS

Fredoka – Free Rounded and Bold Fonts (Milena Brandao)

NHỮNG BỘ FONT SIÊU “COOL” MIỄN PHÍ TỪ NGHỆ SĨ MATS-PETER FORSS

Smoothie Shoppe – Free Script Font (Emily Spadoni)

Behance post link | Free download link

NHỮNG BỘ FONT SIÊU “COOL” MIỄN PHÍ TỪ NGHỆ SĨ MATS-PETER FORSS

Mightype Script – Free Handlettered Font (AF Studio)

Behance post link | Free download link

NHỮNG BỘ FONT SIÊU “COOL” MIỄN PHÍ TỪ NGHỆ SĨ MATS-PETER FORSS

La Viola – Free Handmade Display Font (Font & Graphic Land)

NHỮNG BỘ FONT SIÊU “COOL” MIỄN PHÍ TỪ NGHỆ SĨ MATS-PETER FORSS

Sophia – Free Handlettered Brush Script Font (Emily Spadoni)

Behance post link | Free download link

NHỮNG BỘ FONT SIÊU “COOL” MIỄN PHÍ TỪ NGHỆ SĨ MATS-PETER FORSS

Canvas – Free Condensed Font (AF Studio)

Behance post link | Free download link

NHỮNG BỘ FONT SIÊU “COOL” MIỄN PHÍ TỪ NGHỆ SĨ MATS-PETER FORSS

Bravery – Free Display Font (Suke Toejoeh)

NHỮNG BỘ FONT SIÊU “COOL” MIỄN PHÍ TỪ NGHỆ SĨ MATS-PETER FORSS

Michelle – Free Handmade Script Font (Noe Araujo)

Behance post link | Free download link

NHỮNG BỘ FONT SIÊU “COOL” MIỄN PHÍ TỪ NGHỆ SĨ MATS-PETER FORSS

Nguồn: RGB.vn