MaGo | Bernal Sans (2 font) ~ $15

Bernal is a display modern sans-serif font, with a delicate and romantic touch. It includes a Regular version, and an Alternate one, with adds up alternative capitals, symbols, lower case numbers and a decorative miscellaneous set. Both versions are in .ttf and .otf formats.

THÔNG TIN

artboard-8mago-

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI