LetterStuff Typefoundry | Sweet Dessert – Handwritten Font (1 font) ~ $13

Hello, your Sweet Dessert is coming !

A handmade handwritten typeface with cute style. This playfull sans-serif will look so good on your invites, cards, tshirt and any other fun projects you are working on.

WHAT’S INCLUDED :

TTF, OTF, WOFF Font file

  • Uppercase
  • Lowercase
  • Numeral & punctuation
  • Multilingual characters
  • FREE set of 17 Sweet Dessert Handdrawn vectors ( EPS and SVG )

THÔNG TIN

LetterStuff Typefoundry | Sweet Dessert - Handwritten Font (1 font) ~ $13

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI