KlapauciusCo | Ornette (2 font) ~ $12

Ornette is a casual, cursive san serif font. Created with the idea of the hand lettering, Ornette is best for: wedding invites, birthday cards and greetings, illustration, return address, signature, branding work, logo and tons more. There are 2 types of Ornette, Regular and Printed, just so you can create a rustic design with the font.

Ornette also has the accented glyphs and ligature feature.

The illustration is NOT included in the file.


Ornette Font Features:

  • Ornette Regular: OTF & TTF Font
  • Ornette Printed: OTF & TTF Font
  • Ligature
  • Accented Glyphs

Checking the Glyphs:

You can check the whole glyphs in this font:

THÔNG TIN

ornette

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI