[#Kitesquotes] Bạn sẽ ám chỉ, nhắc khéo một người bạn trả lại tiền như thế nào?

1. [+3669] Hỏi trực tiếp còn chẳng trả, nói chi ám chỉ.
2. [+2573] Đổi ava thành “Trả tiền đây”, rồi like tất cả status nó post.
3. [+2225] Cứ như là cưng có tiền cho người ta mượn đấy ~
4. [+903] Dẫn nó đi hát karaoke, rồi rống vào mặt nó bài “Balo của em” của Trần Dịch Tấn: “Cớ vì sao mượn đồ của em mà mãi không trả lại?”
5. [+662] Bạn không thể nhắc khéo một người không muốn trả lại tiền đâu, cũng giống như kiểu bạn không bao giờ gọi một người đang giả vờ ngủ dậy được ấy.
6. [+509] “Bạn trai em có bầu rồi, thím trả em tiền được không? Em dẫn ảnh đi phá.”
7. [+348] Mấy thím vô vị quá đấy, đêm hôm rồi, mấy thím muốn ám chỉ em cái gì?
8. [+326] Đi vay đứa khác, rồi bảo người đó: “Cậu bảo XXX trả nhé, nó vẫn còn nợ tớ.” Trực tiếp đẩy trách nhiệm sang người khác thôi ~
9. [+118] Mình rất chi là tốt bụng, mỗi lần muốn đòi tiền, mình chỉ diễn kịch với con bạn thân. Bạn thân: “(cố ý nói to) Á, lần trước tao nợ mày tiền, tao đã trả chưa nhỉ?” Mình: “Ôi, mày không nói tao cũng quên mất đấy. (liếc xem đứa vay tiền thật)”
10. [+14] “Tao cho mày 10K, mày giúp tao một việc được không?” “Ok!” “Trả tao 200K mày vay đi!”
11. [+17] “Đôi giày lần trước mày vay tiền tao mua đi có đẹp không?”

{Source: weibo – Yingie Cassiopeia dịch}
des by HinaNg@Tu Es Mon Lilas