Kavoon | Shadowy (3 fonts) ~ $15

Shadowy was designed by Anton Didenko and published by Kavoon. Shadowy contains 3 styles and family package options.

Shadowy Script is modern calligraphy font. It is perfect for branding, cards, gorgeous logos, posters, wedding invitations, blog posts, social media, and more!

THÔNG TIN

Kavoon | Shadowy (3 fonts) ~ $15

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI