Gleb Guralnyk | Hardwatt (1 font) ~ $13

Hardwatt was designed by Gleb Guralnyk and published by Gleb Guralnyk. Hardwatt contains 1 style.

Hello! Presenting a calligraphic font with natural scratched texture effect. It’s a script with connected letters, lots of characters including West European languages support and few ligatures.

THÔNG TIN

Gleb Guralnyk | Hardwatt (1 font) ~ $13

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI