Free Vector Elements & Badges

In this free bundle you can find very nice vector shapes with hand illustrated style and 3 logo/badge templates. This resources are from Cruzine Design and MIIM Design

In this bundle:

  • 71 handwritten vector shapes
  • 3 logo/badge templates
  • All this resources are in Adobe Illustrator AI files, EPS and Adobe Photoshop PSD files

Free Vector Elements & Badges

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
   Fshare.vn   
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI